17 wrzesień 2021

Już 8,7 mld zł na realizację programu Dostępność Plus

fot. PAP
Trzy lata działania rządowego programu Dostępność Plus to ponad 100 różnych inicjatyw i 8,7 mld zł zaangażowanych w jego realizację - mówiła w piątek w Bielsku-Białej wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
REKLAMA

„Od trzech lat realizujemy program Dostępność Plus. Ma on za zadanie likwidowanie barier i ułatwianie dostępu do wszystkich miejsc dla każdego. (...) Podjęliśmy ponad 100 różnych inicjatyw. 8,7 mld zł zostało zaangażowanych. (...) Największym osiągnięciem funkcjonowania programu jest przyjęcie dwóch ustaw: o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Obie, przyjęte w 2019 r., są krokiem milowym do zmian, które będziemy wprowadzali w otoczeniu” - podkreśliła wiceminister.

Jak powiedziała Jarosińska-Jedynak, ustawa o zapewnianiu dostępności ustanowiła fundusz, w ramach którego – z pożyczek w BGK - wspierane są działania w zakresie poprawy dostępu do budynków użyteczności publicznej i w budownictwie wielorodzinnym. Budżet funduszu to 117 mln zł. Dotychczas udzielone zostały już 54 pożyczki. 28 inwestycji – budowy wind, montaż schodołazów lub podjazdów - jest już realizowanych.

Wiceminister powiedziała, że w programie Dostępność Plus podejmowane są inwestycje tam, gdzie prowadzą do uzyskania większej samodzielności i niezależności osób ze szczególnymi potrzebami. „Dlatego inwestujemy w transport publiczny, zwłaszcza kolejowy i autobusowy. Wyremontowaliśmy 16 dworców. Kolejnych kilkadziesiąt jest remontowanych. (...) Szacujemy, że do tej pory ok. 400 mln zł zostało przekazanych na zakup lub modernizację taboru, przebudowę dworców tak, by każdy mógł z nich korzystać” – dodała.

Do ważnych projektów Jarosińska-Jedynak zaliczyła też Dostępność Plus dla Zdrowia. Granty na poprawę dostępności obiektów ochrony zdrowia są już udzielane. „Docelowo ma być objętych wsparciem 250 placówek podstawowej opieki zdrowotnej i 50 szpitali. Chodzi o działania cyfrowe, architektoniczne, ale też przykładowo zatrudnienie tłumacza języka migowego” – wskazała.

Elementem programu jest Dostępna Szkoła. „Wsparcie grantowe otrzymać ma łącznie 186 szkół podstawowych. Przyznano już 34 granty placówkom w 13 gminach” – dodała wiceminister.

Odbyły się też trzy edycje konkursu Dostępna Uczelnia, w który zaangażowały się 152 uczelnie.

Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że resort wspiera samorządy w zwiększaniu dostępności ich jednostek. „Przygotowujemy urzędy do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Mamy ponad 2000 +koordynatorów dostępności+ do sprawowania funkcji w urzędach. Chcemy, aby znaleźli się we wszystkich instytucjach publicznych i weryfikowali poziom ich dostępności oraz pomagali niepełnosprawnym w uzyskaniu usługi” – mówiła.

Wiceminister zapowiedziała, że jeszcze w listopadzie zostanie ogłoszony konkurs dla samorządów na granty - od 100 tys. do 250 tys. zł - które można będzie przeznaczyć na przebudowę lub modernizację obiektów.

„W listopadzie zacznie również działać ośrodek wsparcia architektury dostępnej, w którym gminy lub powiaty będą mogły skonsultować z architektem, czy planowana inwestycja nie tworzy barier, i jak ewentualnie je wyeliminować” – wskazała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak zaznaczyła, dobrym kierunkiem jest to, że dzięki programowi następuje „zmiana mentalności, sposobu myślenia o osobach z niepełnosprawnościami”.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak przypomniała, że ważnymi partnerami do rozmowy w tych wszystkich kwestiach są rada ds. dostępności i partnerstwo ds. dostępności. „To dwa ciała powołane przy ministrze rozwoju regionalnego do tego, aby doradzać, w jaki sposób zmieniać otoczenie i wspierać osoby z niepełnosprawnościami i wsłuchiwać się w głos przedstawicieli organizacji zrzeszających niepełnosprawnych. Musimy dostać sygnał, w jaki sposób poprawiać, ulepszać, (...) szukać rozwiązań, które połączą wszystkich interesariuszy” – podkreśliła.

Wiceszefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zapowiedziała zarazem, że w ostatnim kwartale br. opublikowany zostanie raport na temat dostępności podmiotów publicznych.

Wiceminister przypomniała, że w UE jest nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027. „Chcemy, aby była ona naznaczona dostępnością, a projekty realizowane z funduszy UE odpowiadały projektowaniu uniwersalnemu, zawierały klauzule dostępności (...)” – mówiła.

Wiceminister była w piątek gościem organizowanej przez samorząd województwa śląskiego konferencji „Perspektywa górskiej turystyki społecznej w województwie śląskim”, która odbyła się w bielskim Muzeum Historycznym w Zamku książąt Sułkowskich.

Rządowy program Dostępność Plus to kompleksowe ujęcie tematyki dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Skoncentrowany jest na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli. Wartość inwestycji w latach 2018-2025 wyniesie ok. 23 mld zł. Źródłami finansowania są fundusze europejskie, budżet państwa, pieniądze samorządów oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ mk/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
śląskie
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bielsku

kiedy
2022-01-06 16:00
miejsce
Bielskie Centrum Kultury - Dom...
wstęp biletowany
kiedy
2022-01-16 19:00
miejsce
Bielskie Centrum Kultury - Dom...
wstęp biletowany