Bielsko-Biała - informacje


169.756
mieszkańców Bielska-Białej
80.182
mężczyzn
89.574
kobiet

25.334
w wieku przedprodukcyjnym

100.213
w wieku produkcyjnym

44.209
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

592
zawarto małżeństw

1.519
urodzeń

2.129
zgonów

-610
przyrost naturalny
miasto Bielsko-Biała
dochody

1.388.207.744
wydatki

1.451.773.952
struktura wydatków Bielska-Białej

1.186.380
0,082%
Leśnictwo

45.411
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

15.904
0,001%
Górnictwo i kopalnictwo

255.651.136
17,610%
Transport i łączność

83.929.736
5,781%
Administracja publiczna

1.388.488
0,096%
Turystyka

28.538.416
1,966%
Gospodarka mieszkaniowa

4.660.214
0,321%
Działalność usługowa

859.958
0,059%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

133.587
0,009%
Obrona narodowa

33.641.200
2,317%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

462.000
0,032%
Wymiar sprawiedliwości

3.604.582
0,248%
Obsługa długu publicznego

13.061.835
0,900%
Różne rozliczenia

445.894.592
30,714%
Oświata i wychowanie

66.680.624
4,593%
Ochrona zdrowia

61.894.092
4,263%
Pomoc społeczna

10.245.873
0,706%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

34.612.480
2,384%
Edukacyjna opieka wychowawcza

90.826.928
6,256%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

36.124.888
2,488%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

32.668.588
2,250%
Kultura fizyczna i sport

245.639.904
16,920%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-12-05 08:28
REKLAMA
pogoda Bielsko-Biała
3.6°C
wschód słońca: 07:24
zachód słońca: 15:44
Koronawirus
śląskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Bielsku

kiedy
2022-12-05 18:00
miejsce
Bielskie Centrum Kultury - Dom...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-09 16:00
miejsce
Bielskie Centrum Kultury - Dom...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-09 19:00
miejsce
Bielskie Centrum Kultury - Dom...
wstęp biletowany
kiedy
2022-12-10 14:00
miejsce
Dom Kultury w Hałcnowie,...
wstęp biletowany